Podstawowe Posłuszeństwo

English version below

Zajęcia dla psów powyżej 6 m-ca życia. Kurs trwa 2 miesiące, składa się z 16 spotkań po 90 min.

W ciągu pierwszego miesiąca wprowadzamy indywidualne zalecenia wychowawcze, oraz komendy: siad, waruj, do mnie, noga, równaj, patrz na mnie, nie rusz z ręki. Zaczynamy uczyć chodzenia na luźnej smyczy i na lince.

Później utrwalamy znane już komendy w trudniejszych sytuacjach, wprowadzamy nowe: stój, nie rusz z ziemi, przynieś (aport), znajdź i przynieś (zabawy węchowe). Uczymy właściwego zachowania się wobec innych psów – odwoływania, radzenia sobie przy mijaniu się na chodnikach itp. Kontynuujemy naukę chodzenia na równaj, na luźnej smyczy i na lince. 

***************************

Basic Obedience Course

This class is designated for all dogs older than 6 months. It contains indywidual homework for each dog depend on it’s behaviour, and basic obedience skills like: sit, lay down, stay, come, feth, heel and walk on leash, look at me, don’t touch it etc. We will also use 10 meters long leash to teach coming back on call.

Then we will strenghten all theese skills in different combinations and more difficult situations. We will work on passing dogs by, ignoring bikes, joggers etc.

Payment: 500 PLN per month
                  1000 PLN per course

Lenght: 16 sessions x 90 mins

Groups: 3-8 dogs